• L-mobile digitalizált raktárlogisztika warehouse ready for MS Dynamics Komissiózás és Árukiadás alapmodul

Komissiózás | az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics alapmodul egyik funkciója

Komissiózás az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics szoftvermegoldással

Az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics rendszer Komissiózás és Árukiadás funkciója csökkenti a folyamat során felmerülő adminisztratív terheket. Beállítástól függően a funkció az adott raktári helyen az eredeti bizonylat adataira támaszkodik, amelyre a komissiózás, ill. árukiadás vonatkozik. Az alábbi bizonylatok kezelésére van lehetőség: vevői rendelés, raktári komissiózás, komissiózási és árukiadási bizonylatok. A Navision-ben, ill. Microsoft Dynamics 365 Business Central-ban nyilvántartott származási bizonylaton szereplő információk a raktári alkalmazottak számára valós időben hozzáférhetők a mobileszközükön (kézi elektronikus eszköz, mobil vonalkódolvasó, PDA, táblagép, stb.).

mobil raktári megoldás egy digitális kiszedési listát jelenít meg a komissiózást végző munkatárs mobil eszközén , amely lehet akár vonalkódolvasó, táblagép, PDA, stb. A megfelelő bizonylat kiválasztása után a komissiózó munkatárs megkapja az összes információt a komissiózandó árucikkekről, és célirányosan végigvezetik a raktáron. Az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics megoldás a komissiózáson és az árukiadáson belül támogatja az összes szisztematikát, pl. FIFO, FEFO , vagy az emelkedő vagy csökkenő sorrendben történő rendezést a tárhelylogika szerint.

A kiszedési lista szerkesztése ideális esetben vonalkód beolvasásával történik. A vonalkód beolvasásával a valóban kivételezett mennyiségekhez tartozó információk , a kivételezések tárhelyei és az árucikkek kísérőadatai (szériák és sarzsok) közvetlenül az MS Dynamics-ba kerülnek átvitelre.

Ha a munkatárs rossz árucikket vagy zárolt sarzsot vételez ki, akkor a vonalkód beolvasása után felhívják a figyelmét erre a hibára, így nem kerül sor téves könyvelésre és téves ügyfélnek történő kiszállításra.

A komissiózás végeztével és az árukiadás megerősítésével rögzítésre kerül a mobileszközös- könyvelés az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics segítségével az üzleti logika szerint az adott eredeti bizonylatokra (vevői rendelés, raktári komissiózás vagy árukiadási bizonylat) . Ezzel párhuzamosan az eredeti bizonylat automatikusan a legújabb adatokkal, mint a leszállított mennyiség, a tárhelykód vagy a sarzs-, ill. sorozatszám, kerül kitöltésre. Végezetül könyvelésre kerül az eredeti bizonylat, és a megfelelő cikk,- érték- és tárhelytételek is létrehozásra kerülnek az MS Dynamics NAV, ill. Microsoft Dynamics 365 Business Central-ban.

Komissiózás Microsoft Dynamics NAV & Business Central-ban

A mindenkori raktári kialakításnak megfelelően a Microsoft Dynamics NAV-ban és az MS Dynamics 365 Business Central-ban különböző lehetőségek állnak rendelkezésre komissiózáshoz, ill. árukiadáshoz.

Alapvetően a következő feldolgozási módszereket különböztetjük meg:

 • könyvelés közvetlenül a vevői rendelésen keresztül
 • könyvelés a vevői rendelésen keresztül, raktárkomissiózással kapcsolatban
 • árukiadás könyvelése árukiadási bizonylaton keresztül
 • könyvelés árukiadási bizonylaton és komissiózáson keresztül (kétlépcsős árukiadás)

könyvelés közvetlenül a vevői rendelésen keresztül

A közvetlenül a vevői rendelésen keresztül történő könyvelés esetén a Navision-ben és a Business Central-ban egy új vevői rendelés kerül létrehozásra. A fejlécben meg vannak adva az ügyfél (adós) adatai, a rendelési sorokban pedig a kiszállítandó árucikk információi (cikkszám, tárhely kód, raktár kód, mennyiség és adott esetben sorozat- vagy sarzsszám). A rögzítés befejezése után engedélyezhető a vevői rendelés, és létrehozható egy megfelelő komissiózási bizonylat (jelentés) az MS Dynamics-ban.

A vevői rendelés gyakran „leszállítva”-ként kerül könyvelésre, és létrehozásra kerül egy szállítólevél a Microsoft Dynamics NAV-ban vagy Business Central-ban. Ez a szállítólevél kiszedési listaként szolgál ezután a raktári személyzet számára. Ezzel a kiszedési listával bonyolítják le a komissiózok a rendelést. A komissiózás befejeztével előfordulhat, hogy szállítólevél-eltérések is átvitelre kerülnek az MS Dynamics-ba. Legrosszabb esetben a szállítólevél sztornózására van szükség.

A közvetlenül a vevői rendelésen keresztül történő könyvelésnek tehát nagy hátrányai vannak, mert bár az áru fizikailag a raktárban van, a Navision-ben vagy Business Central-ban már kiszállított mennyiségként van megjelölve. Emellett a kiszedési lista és a fizikai komissiózás közötti eltérés esetén a komissiózáson belül el kell végezni a szállítólevél-sztornó MS Dynamics-ban történő könyvelését, amely meglehetősen körülményes.

Könyvelés a vevői rendelésen keresztül, egy raktárkomissiózással kapcsolatban

Az olyan raktárak esetében, ahol nem szükséges komissiózás, az áruk kitárolásához a raktárkomissiózás bizonylata kerül használatra.

A raktárkomissiózás létrehozásának alapja szintén egy vevői rendelés a megfelelő árucikk, mennyiség és tárhely információkkal. A vevői rendelés engedélyezése után létrehozható egy raktári bizonylat Navision-ben, ill. Microsoft Dynamics 365 Business Central-ban. A raktárkomissiózás itt létrehozható közvetlenül a vevői rendelésen keresztül vagy raktárkomissiózás funkción keresztül, és egy engedélyezett rendeléssel való összekapcsolással. A Navision-ben, ill. Business Central-ban lévő vevői rendelés valamennyi releváns információja átvitelre kerül a raktárkomissiózásba. Emellett a raktárkomissiózásoknál van egy további oszlop, a „mozgatási mennyiség”. Ez a valóban leszállított mennyiségnek felel meg.

A raktárkomissiózás létrehozása után a bizonylatból egy kiszedési lista készül a raktári munkatárs számára. A kiszedési listával a komissiózó megkezdi az áruk kiszedését.

A fizikai komissiózás után a kiszedési listán szereplő információk, amelyeket általában a komissiózó kézzel jelöl meg, átvitelre kerülnek a raktárkomissiózásba. Csak ebben a pillanatban lesz átlátható, hogy milyen mennyiség, és adott esetben mely sarzsok vagy sorozatszámok valójában milyen helyről kerültek kivételre. Ezt követően könyvelésre kerül a raktárkomissiózás, és a vevői rendelés sorai frissítésre kerülnek az MS Dynamics-ban.

A vevői rendelésen keresztüli raktárkomissiózással kapcsolatos könyvelés hátránya, hogy nagy adminisztrációs ráfordítással jár. Először ki kell nyomtatni papír alapú listákat, amelyeket a komissiózás után manuálisan kell létrehozni. Itt időbeli eltérés alakul ki a fizikai árumozgás és a Navision-ben, ill. Business Central-ban történő könyvelés között. A folyamatban fellépő médiatörés következtében nem zárható ki a magasabb hibakockázat.

Könyvelés közvetlenül az árukiadási bizonylaton keresztül

Az „árukiadás szükséges” jelölésű raktárak esetében kerül használatra az árukiadási bizonylat. A raktárkomissiózással ellentétben az árukiadási bizonylattal lehetőség van több bizonylatot összefoglalni a Microsoft Dynamics NAV-ban, ill. MS Dynamics 365 Business Central-ban. Míg raktárkomissiózásnál mindig azonos vonatkozás áll fent egy vevői rendeléshez, addig az árukiadási bizonylaton eltérő vonatkozás szerepelhet. Az árukiadási bizonylat létrehozható közvetlenül egy vevői rendelésből az MS Dynamics-ban, illetve létrehozható a NAV-ból, ill. Business Central-ból az árukiadási bizonylat szűrők használatával több eredeti bizonylatból.

Mindkét esetben a kiszállítandó árucikk összes információja, pl. cikkszám, raktár-, ill. tárhelykód, stb. a vevői rendelésből átvitelre kerül az árukiadási bizonylat soraiba.

Ezután megfelelő jelentés alapján létrehozható a kiszedési lista a komissiózó számára MS Dynamics NAV-ban/Business Central-ban. A kiszedési listával a komissiózó munkatárs megkezdi az áruk komissiózását.

A fizikai komissiózás után a kiszedési listán szereplő információk, amelyek ebben az esetben is általában kézzel lettek feljegyezve, átvitelre kerülnek az árukiadási bizonylatra. Mint az előző esetben is, csak itt lesz látható, hogy milyen mennyiség, és adott esetben mely sarzsok vagy sorozatszámok valójában milyen tárhelyről kerültek kivételre. Ezt követően megtörténik az árukiadási bizonylat könyvelése a Navision-ben, ill. Business Central-ban és a vevői rendelés sorai aktualizálásra kerülnek, amíg nincsenek nyílt pozíciók az árukiadási bizonylaton. A rendelési sorok sikeres aktualizálása után létrehozásra kerül az MS Dynamics-ban egy szállítólevél, valamint adott esetben az értékesítési számla.

Ügyfélrendelés könyvelése árukiadási bizonylaton és komissiózáson keresztül (kétlépcsős árukiadás)

Egy másik változat az árukiadási bizonylat és komissiózás kombinációja. Itt egy árukiadási bizonylatból létrehozásra kerül egy komissiózás, és ez a bizonylat valamennyi MS Dynamics-ban szereplő információval továbbadásra kerül a komissiózónak. A komissiózó munkatárs ezután a lista alapján elvégzi az áruk komissiózását az árukiadáshoz.

A fizikai komissiózás után az információk, például a valóban kivételezett mennyiségek és a tárhelyek átvitelre kerülnek a komissiózási bizonylatra a Navision-ben vagy Business Central-ban, és sor kerül a komissiózás regisztrálására.

A sorok regisztrálása a sorok aktualizáláshoz vezet az árukiadási bizonylaton, amely a teljes feldolgozást követően szintén az MS Dynamics-ban könyvelhető.

Az árukiadás könyvelése után az adott cikktételek raktárkészlete csökkentésre kerül, a rendelés sorok a NAV-ban vagy Microsoft Dynamics 365 Business Central-ban a valóban elszállított mennyiségre aktualizálódnak, és új információkkal lesznek kitöltve. A folyamat a vevői szállítólevéllel és – adott esetben – a számlával ér véget.

A papír alapú listák kinyomtatása, valamint az időeltérés az áru raktárban történő fizikai rendelkezésre bocsátása és az MS Dynamics-ban történő könyvelés között nagy adminisztratív ráfordítást igényel. A manuális információbevitel a mennyiségnél, sorozatszámnál, tárhelyeknél, stb., és az MS Dynamics NAV-ban/Business Central-ban történő utólagos bevitel magas hibaátvételi kockázattal jár. Emellett átláthatatlanság alakulhat ki, ha az árut másik tárhelyről veszik ki, mint a javasolt tárhely. Ezután a munkatársaknak az árukiadási bizonylat és komissiózás területén kiemelkedő MS Dynamics ismeretekkel kell rendelkezniük a folyamat végrehajtásához.

mobil felület warehouse ready for MS Dynamics | Készletinformáció

 • Komissiózás

  Az L-mobile útvonal-optimalizáltan vezeti át a felhasználót a raktáron

 • Komissiózás

  A rendelés digitális kiszedési lista alapján komissiózható

 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  11-komissiózás-vevői rendelés-MS Dynamics-8-digitális kiszedési lista

Az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics Komissiózás előnyei

Papíralapú listák elhagyása a komissiózás és árukiadás során

Az információk zökkenőmentesen és valós időben érhetők el

A ténylegesen leszállított mennyiségek, tárhelykódok és – adott esetben – sorozatszámok vagy sarzsszámok valós idejű visszajelzése az MS Dynamics-nak

Útvonal-optimalizált komissiózás

Nincs szükség utólagos manuális adatrögzítésre

Hibás szállítások következetes kiküszöbölése

warehouse ready for MS Dynamics referenciák

© Copyright 2020 - L-mobile | mobile Softwarelösungen
Data protection
We, the L-mobile solutions GmbH & Co. KG (Registered business address: Germany), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
Data protection
We, the L-mobile solutions GmbH & Co. KG (Registered business address: Germany), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: